Kulturpedagogiska projekt
På Kulturterminen.se presenteras de konstnärer och filmpedagopger som arbetar med ungas eget filmskapande inom förskolan och skolan. Kulturpedagogiskt projekt kallas de kortare projekt där konstnärer eller kulturpedagoger arbetar med barn och ungas eget skapande.

www.kulturterminen.se