Externa länkar
 
 
Akademin Valand
Akademin Valand är en konstnärlig institution vid Göteborgs universitet med lång tradition av film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning.
Akademin Valand ger bl a fristående kursen Att lära barn filma 15 hp vår & höst. http://akademinvaland.gu.se/utbildning/fristaendekurser/FBF625

Länk      akademinvaland.gu.se/
Telefon 031 786 00 00


Upp tills sidans topp

 
 

ARF - Antirasistiska filmdagar
ARF, Antirasistiska Filmdagar, arrangerar seminarier där, med filmens hjälp frågor som rör mänskliga rättigheter diskuteras. Som samtalsledare engageras filmare, journalister, författare och andra inititierade samhällsdebattörer.

Göteborg är en segregerad stad, med alltför få mötesplatser där frågor kring rasism och främlingsfientlighet har möjlighet att diskuteras. Ambitionen med ARF är att skapa sådana mötesplatser.
ARF arrangeras av ett nätverk av olika föreningar och organisationer som är under ständig utveckling.
Alla våra skolarrangemang är kostnadsfria att delta i!


Länk      www.arfarf.se
Telefon 0703 33 21 92
E-post   arf@filmcentrum.se


Upp tills sidans topp

 
 

BARNKULTUR
Kulturutbud för barn och unga

Här hittar du det aktuella kulturutbudet på Göteborgs scener för musik, teater och dans samt utbudet på stadens skolbio, museer, bibliotek och kulturhus.

Länk      www.barnkulturgoteborg.se


Upp tills sidans topp

 
 

BUFF Barn och Ungdomsfilmfestival
Buffs filmfestival i Malmö är efter 30 år, en etablerad företeelse inom filmfestivalvärlden. Varje år i vecka 11.


Länk      www.buff.se
Telefon 040-23 92 11
Fax       040-30 53 22
E-post   info@buff.se


Upp tills sidans topp

 
 

Center för Skolutveckling
Här kan du ta del av det mesta som sker inom skolutvecklingsområdet. Center för Skolutveckling stödjer, stimulerar och initierar utveckling inom skolan.

Inspirationsdagar och erfarenhetsutbyte samt publikationer med forskning och goda exempel är viktiga delar i verksamheten.Länk      www.goteborg.se/skolutveckling


Upp tills sidans topp

 
 

CINEMATEKET världens bästa filmer på bio - gratis för dig under 15 år när åldersgränsen tillåter!
Cinemateket ger dig tillgång till hela filmhistorien. Här kan du se allt från stumfilm med levande musik till film som är så ny att den ännu inte har nått svenska biografer. Cinemateket visar film som inte visas någon annanstans, på stor duk och i rätt format.
Cinemateket har i Göteborg filmvisningar på Bio Capitol tisdagkvällar och lördag- och söndageftermiddagar. Biljettpris 70 kr. Obs! Besökare yngre än 15 år går gratis på alla Cinematekets visningar, när åldersgränsen tillåter det.
NYHET! Gratis film för barn! UNGA CINEMATEKET är barnens väg in i filmhistorien. Varannan söndag kl 14 på bio Capitol.
RABATT FÖR GYMNASISTER: Köp två biljetter till priset av en! För mer info: Cinematekets kontaktperson i Göteborg: Katarina Lorentzon 0708 29 52 24 katarina@capitolgbg.se

Länk      www.cinemateket.se
Telefon 08-665 11 00
Fax       08-665 18 20
E-post   cinemateket@sfi.se


Upp tills sidans topp

 
 

FILM I VÄST
Film i Väst skapar förutsättningar för filmproduktion i Västra Götaland genom att bidra till finansieringen av filmprojekt. Investeringen i den enskilda filmen gör Film i Väst till samproducent och delägare och i dag är Film i Väst en av de mest framgångsrika regionala filmfonderna i vår del av världen.

Länk      www.filmivast.se
Telefon 0520- 49 09 00
Fax       0520- 49 09 01
E-post   info@filmivast.se


Upp tills sidans topp

 
 

FilmCentrumVäst
FilmCentrumVäst är en ideell förening av och för oberoende filmare i Västsverige. Föreningen tillhör ett nätverk av FilmCentrumföreningar med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. FilmCentrums mål är att verka för kort- och dokumentärfilm genom distribution och produktionsstöd.

Länk      www.filmcentrum.se
Telefon 031-241812
E-post   fcv@algonet.se


Upp tills sidans topp

 
 

Filmkonsulenterna i Västra Götaland
Filmkonsulenterna arbetar för att skapa ett kreativt aktivt filmklimat i vår region och har en särskilt viktig uppgift att stödja samt stärka filmverksamhet för barn & unga. Det betyder fortbildningar, inspirerande mötesplatser och arrangemang där fokus är på frågor som rör film i skolan och eget filmskapande.

Länk      www.kulturivast.se/film


Upp tills sidans topp

 
 

Filmomediepedagogik.se
En resurs för dig som vill jobba med film och medier i undervisningen.
Filmomediepedagogik.se är en ideell förening med uppgift att stimulera och sprida film- och mediepedagogisk verksamhet.
Föreningen arbetar med opinionsbildning, information, fortbildning och produktion av filmpedagogiska resurser för dig som besökare och för medlemmarna i organisationen.Länk      www.filmomediepedagogik.se


Upp tills sidans topp

 
 

FILMPEDAGOGERNA FOLKETS BIO
Jobbar du med film i skolan? IKT? ett-till-ett? Interaktiva läromedel? Media? Språk? Filmpedagogerna Folkets Bio har arbetat och undervisat i dessa frågor i 20 år. Numera är Filmpedagogerna en partnerorganisation med UNESCO och arbetar såväl lokalt som globalt med frågor som berör MIK - Medie- och InformationsKunnighet.

Blogg: www. filmpedabloggik.blogspot.com

OBS! Filmpedagogernas föreläsningar uppfyller Västra Götalandsregionens kriterier för arrangörsstöd. Det innebär att man via stadsdelens samordnare kan söka arrangörsstöd för föreläsningar för barn, unga och deras lärare. Gäller även offentliga framträdanden. Arrangörsstödet täcker 50% av arvodet. Kontakta din stadsdels kultursamordnare för mer information.Vi erbjuder ALLA hjälp med att sätta Film och Media i ett sammanhang!


Länk      www.filmpedagogerna.se
Telefon 031- 12 10 90
Fax       031- 12 73 60
E-post   info@filmpedagogerna.se


Upp tills sidans topp

 
 

FILMVETENSKAP
Avdelningen för filmvetenskap vid Göteborgs universitet erbjuder kurser i filmvetenskap. För anmälan se universitets kurskatalog. För information se:

Länk      hum.gu.se


Upp tills sidans topp

 
 

Frame - Västra Götalands festival för ung kort film
Frame är Västra Götalands festival för ung kort film och den regionala
uttagstävlingen till Novemberfestivalen – nationell arena för ung svensk film. Filmare som tillhör Västra Götalandsregionen kan endast kvalificera
sig till Novemberfestivalen via denna uttagning.
Frame är också en mötesplats för filmintresserade unga runt om i regionen och en möjlighet för unga filmare att nå en publik och möta andra som gör film.


Länk      www.frame.nu


Upp tills sidans topp

 
 

För att köpa film med institutionella rättigheter:


Länk      www.skolfilm.com


Upp tills sidans topp

 
 

GR UTBILDNING
Skolorna i GR-kommunerna lånar media från GR Utbildning, i form av spelfilm, dokumentärfilm, skolfilm, TV- och radioprogram från UR. Alltmer av programutbudet kan visas strömmande men en del finns kvar i DVD-format som sänds till skolan. Sök och beställ ur det omfattande utbudet via länk nedan.Länk      www.grkom.se/laromedel
Telefon 031-335 50 53
Fax       031-335 52 22
E-post   avm@grkom.se


Upp tills sidans topp

 
 

Göteborg Film Festival
Under festivalens 10 dagar i slutet av januari varje år presenteras allt från spelfilm och novellfilm till kortfilmer och dokumentärer från hela världen. Rabatter för skolgrupper. MIK-dag.

Länk      www.giff.se


Upp tills sidans topp

 
 

HAGABION, FOLKETS BIO GÖTEBORG
Småfolkets bio för förskolan, från ca 3 år, visas onsdagar och torsdagar kl 10:00 på Hagabion, Linnégatan, biljettpris 25 kr.
Bokning per mail: nancy@hagabion.se
eller röstbrevlåda: 031-42 63 31. Måste bokas i förväg!
Vill du ha Småfolkets bios program via e-post? Anmäl dig till: nancy@hagabion.se

VÄLJ FILMEN SJÄLV!
Alla filmer som går på Hagabions repertoar kan bokas dagtid för minst 40 betalande personer á 30 kr. Vill ni hellre se filmen kvällstid får ni grupprabatt; 20 pers, 45 kr/biljett. Dessutom kan nästan alla filmer som finns i svensk biografdistribution beställas.

Länk      www.hagabion.se
Telefon 031-42 27 99
Fax       031-42 87 15
E-post   info@hagabion.se


Upp tills sidans topp

 
 

Novemberfestivalen i Trollhättan
Frame är en regional uttagning till Novemberfestivalen. Filmare som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Västra Götalands regionen kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning. Observera att det inte är tillåtet att anmäla sin film till mer än en regional uttagning. Dubbelanmälan leder till diskvalificering. Mer information om Novemberfestivalen – arena för ung svensk film finns på www.novemberfestivalen.se


Länk      www.novemberfestivalen.se


Upp tills sidans topp

 
 

Svenska Filminstitutet
Svenska Filminstitutet publicerar filmhandledningar och pedagogiskt metodmaterial för lärare som arbetar med film i skolan samt distribuerar biograffilmer lämpliga för skolbio. Besök Svenska Filminstitutets webbplats och ange din e-postadress för att prenumerera på nyhetsbrevet ”Film i skolan”.

Länk      www.sfi.se/filmiskolan
Telefon 08-665 11 00
Fax       08-661 18 20
E-post   info@sfi.se


Upp tills sidans topp

 
 

UNGA CINEMATEKET - Gratis film för barn!
Unga Cinemateket är filmhistoria för unga. Vi visar de allra största klassikerna, men också filmer som väcker nyfikenhet och öppnar dörrar till nya världar. Ta med dina barn, barnbarn, bonusbarn och vänners barn och introducera dem för filmens värld. Gratis för alla upp till 15 år. Filmerna riktar sig främst till barn i åldrarna 7–12 år, men se efter vilken åldersgräns som gäller på respektive film. Filmer från 7 år är tillåtna för barn och filmer från 11 år är tillåtna för barn över 7 år, i vuxet sällskap. Och missa inte att alla under 15 år också går gratis på övriga filmer i programmet, när åldergränsen tillåter!


Länk      www.filminstitutet.se/sv/se-och-samtala-om-film/Cinemateket-Goteborg/serier/?serieId=2102&cit
Telefon 08-665 11 00
E-post   info@cinemateket.se


Upp tills sidans topp

 
 

UTBILDNINGSRADION - UR
UR producerar utbildningsprogram för användning i allt från förskola till universitetet. UR:s program får du tillgång till via GR-Utbildning.


Länk      www.ur.se


Upp tills sidans topp