Fortbildning
På kulturterminen presenteras fortbildning inom olika konstområden. Kompetensutveckling inom området film och media finns även under rubriken LÄNKAR här på sidan.

www.kulturterminen.se